Bunnstoff

Som stolt båteier ønsker du at båten din skal yte sitt aller beste gjennom hele sesongen. For å gjøre det mulig, er det viktig å forhindre begroing på skroget. Valg av riktig bunnstoff for din båt og din type bruk er derfor meget viktig, også for å minske fritidsbåters påvirkning på miljøet.

Hvorfor bruke bunnstoff?

Den vanligste formen for båtpuss er påføring av bunnstoff, eller stoffing. Stoffing er avgjørende
for en vellykket båtsesong, siden det er svært vanskelig å få skroget rent når det først har blitt begrodd. Begroing fører til lavere hastigheter, høyere drivstofforbruk, skade på malingsystemet, blokkering av lensesystemer osv. Jo lenger groen får sitte, desto vanskeligere blir den å fjerne.

Hensikten med bunnstoff er å:

  1. forhindre eller begrense begroing
  2. sikre lav friksjon og dermed maksimal fart
  3. senke drivstofforbruk ved å redusere vannmotstanden
  4. unngå skade på malingsystemet og beskytte skroget

Et rent skrog gjennom hele sesongen reduserer forbruket av drivstoff og dermed skadelige CO2- utslipp.

Hvorfor blir det begroing?

Begroing er avhengig av flere faktorer, blant annet vannkvalitet, temperatur, saltholdighet og vanndybde ved fortøyningspunktet. Gråvannsavrenning, forurensninger i vannet, nærliggende elveos, nedbør, vegetasjon og andre faktorer kan gi store forskjeller selv mellom båter som ligger fortøyd ved nærliggende marinaer.

Artsmangfoldet spiller også en rolle. De ulike typene bunnstoff er utviklet for å beskytte mot de ca 4000 forskjellige artene som kan feste seg på skroget. Artene kan deles inn slik:

  • Makrobegroing: Alger og dyr
  • Mikrobegroing eller Biofilm: Blir ofte kalt slim, og er en viskøs blanding av bakterier og andre mikroorganismer

Som følge av dette er det svært viktig å velge riktig bunnstoff for din båt. For å treffe det riktige valget må man ta med i betraktningen forhold som bruksprofil og hvilke farvann båten skal brukes og fortøyes i.

Hvordan virker bunnstoffteknologier?

Det er mange ulike bunnstoff på markedet, og de kan deles inn i to hovedgrupper; selvpolerende og hardt:

Selvpolerende bunnstoff

All-round-teknologi for de fleste båttyper. Bindemiddelet løser seg i kontrollert hastighet, slik
at det alltid er et nytt aktivt lag bunnstoff i kontakt med sjøvannet. Poleringshastigheten sikrer en jevn utlekking av biocider gjennom produktets levetid, og holder skroget fritt for groe. Denne teknologien er mest effektiv mot begroing. For alle typer båter som ønsker et veldig godt resultat.

NonStop Supreme, NonStop, Aqualine Optima og Mare Nostrum SP kan brukes på glassfiber, stål og tre. NonStop Supreme hvit, NonStop hvit og grå, Aqualine Optima sort og grå samt Mare Nostrum SP hvit kan brukes på aluminium.

Hardt bunnstoff

I disse bunnstoffene er bindemiddelet hardt og uoppløselig. Malingen kan slipes for å gi en glatt overflate. Passer til båter i alle hastighetsklasser, men
er utviklet for speedbåter. Filmtykkelsen vil ikke bli redusert i motsetning til selvpolerende bunnstoff og det vil etterhvert ta lenger tid for biocidet å nå overflaten. Etter en tids bruk vil det ytterste laget bli inaktivt og porøst, og må derfor slipes lett før ny påføring.

Racing kan brukes på glassfiber, stål og tre. Hvit og grå kan brukes på aluminium.

Velg riktig bunnstoff

Det er viktig å velge et bunnstoff som passer til det øvrige malingsystemet på båten. Det er tre måter
å gjøre dette på:

  1. Dersom du vet hvilket bunnstoff som er påført fra før, er det bare å følge overmalingstabellen under.
  2. Dersom det gamle bunnstoffet er av ukjent type, bør det forsegles med et strøk Vinyl Primer før nytt bunnstoff påføres.
  3. Dersom det nåværende malingsystemet er skadet eller ødelagt, må det fjernes strøk for strøk til man kommer ned til et helt underlag (maling eller den opprinnelige gelcoaten). Når flaten er pusset, bør den behandles på nytt med AntiPest før stoffing.

For å velge riktig bunnstoff for din båt og ditt bruk er det viktig å ta hensyn til båttype, bruksfrekvens, hastighet, geografisk plassering, eksisterende bunnstoff, om båten ofte transporteres på henger samt miljø og lovreguleringer.

Velg riktig bunnstoff

 

Malingsystemer

På nye underlag eller helt malingsfrie skrog under vannlinjen:

Malingsystemer

På gamle malingsystemer: Vask grundig med ferskvann før du begynner. Dersom bunnstoffet som allerede er påført er ukjent, må det påføres et mellomstrøk med Vinyl Primer for å oppnå godt heft. Dersom bunnstoffet er kjent, kan du sjekke overmalingstabellen lenger ned.

Oversikt over bunnstoff

Klikk her for å åpne tabellen i større versjon

Overmalingstabell

overmalingstabell

Hvor mye bunnstoff trenger du?

Å forebygge begroing er ikke bare et spørsmål om hvilket bunnstoff man velger, men også påføringen og tykkelsen på sjiktene. Det er altså viktig å vite hvor mye som trengs, og derfor bør man ha kjennskap til skrogets overflateareal.

mengde bunnstoff

 

Kilde: Jotun