Hvordan male grunning og mellomstrøk

Grunnlaget for et perfekt malingsresultat er kvaliteten i de forberedelser du gjør. Uavhengig av om flaten er ny eller tidligere behandlet vil Jotun sine grunninger sikre et velfungerende og flott toppstrøk. Nøkkelen er en konsekvent bruk av Jotun sine systemanbefalinger.

En grunning skal beskytte overflaten som males og gi heft til de ytre malingslagene (bunnstoff eller toppstrøk). De finnes både som en- og to-komponentløsninger. Jotun Yachting har flere grunninger som kan brukes overalt på båten. Det finnes to to-komponentgrunninger og to en-komponentgrunninger. Forskjellen mellom dem ligger i hardheten, barriereegenskapene og heftegenskapene i forhold til ulike underlag, beskyttelsen de gir mot korrosjon, hvor enkle de er å påføre og tørrstoffmengde/filmtykkelse. Hva du velger vil ha betydning for malesystemets varighet.

 • Unngå å grunne ved svært høye eller lave temperaturer, i sterkt solskinn eller vind. • Fukte bakken/gulvet for å unngå støv på maling som ikke har tørket
 • Rør godt i malingsspannet før og under påføring
 • Bruk løsemiddelbestandige pensler og ruller av høy kvalitet (mohair eller skum)
 • Vær oppmerksom på brukstid etter blanding av to-komponentprodukter. Se teknisk datablad
 • Kontroller anbefalt overmalingsintervall på produktdatabladet. Dette er ekstremt viktig ved bruk av to-komponentprodukter
 • Puss overflaten med tørt medium til grovt sandpapir spesifisert i tabellene på side 6 og 7
 • Stålunderlag bør helst sandblåses, men dersom dette ikke lar seg gjøre må skroget slipes med svært grovt sandpapir eller tilsvarende
 • Pass på at du ikke polerer metallet, siden polering hemmer malingens heftevne
 • Påfør grunning etter tabellene under (eller åpne større tabell her)
 • Påfør til slutt toppstrøk eller bunnstoff.
Hvordan male grunning og mellomstrøk
Hvordan male grunning og mellomstrøk

Slik gjør du:

1. Tildekking

Vannlinjen må tildekkes før arbeidet starter. Dette gjøres best med løsemiddelbestandig tape og plast.

2. Beskyttelse

Før du starter arbeidet, husk riktig arbeidsantrekk, hansker, vernebriller og egnet åndedrettsvern. Følg anvisinger på etiketter og teknisk datablad for riktig og sikker bruk.

Hvordan male grunning og mellomstrøk - beskyttelse
Beskyttelse

3. Omrøring

Alle typer maling må røres grundig før påføring, spesielt viktig er det å røre to-komponentløsninger. Uten grundig omrøring vil de ikke tørke ordentlig, og heller ikke gi den ønskede beskyttelsen. Det kan også oppstå festeproblemer for ytre lag. I literspann kan du bruke en rørepinne av tre eller metall, i større beholdere er mekanisk omrøring det beste. Redskapen må i alle tilfelle være ren for å unngå urenheter i malingen.

Hvordan male grunning og mellomstrøk - omrøring
Omrøring

 

4. Forarbeid

Alle flater som skal males må være helt rene. God overflateprofil gir bedre heft. Her følger grunnreglene:

 • Spyl skroget med ferskvann for å fjerne støv, salt og andre urenheter. Ved fett- eller oljeflekker må overflaten avfettes
 • Puss overflaten med tørt sandpapir. Bruk P150-P180 på glassfiber, grovere papir på treflater. Stålunderlag bør helst blåserenses, men dersom dette ikke lar seg gjøre må skroget slipes med svært grovt sandpapir eller tilsvarende. Pass på at du ikke polerer metallet, siden polering hemmer malingens festeevne
 • Påfør primer etter tabellene på motstående side
 • Påfør til slutt toppstrøk eller bunnstoff
 • Hvordan male grunning og mellomstrøk - forarbeid
  Forarbeid

 

5. Påføringsredskap

 • Rull: En kort eller mellomlang mohairrull som tåler løsemidler anbefales. Skumrull kan også benyttes, men krever mer arbeid for å få ut luften som samler seg i rullen
 • Pensel: For små områder eller finpuss. Må tåle løsemidler. Bruker du en pensel av god kvalitet, unngår du løse penselhår på overflaten
 • Sprøyte: Høytrykksprøyting er den beste metoden for priming. Dette gir bedre filmdannelse, bedre tykkelse uten uttynning etc. Vanlig sprøyte kan også brukes, men dette krever påføring av flere strøk

NB! Sprøytepåføring må bare utføres av profesjonelle

Hvordan male grunning og mellomstrøk - påføringsredskap
Påføringsredskap

 

6. Påføring

Påfør anbefalt antall strøk. Unngå påføring under ugunstige værforhold som sterk vind, sterk sol, høye temperaturer (særlig midt på en sommerdag), lave temperaturer, høy luftfuktighet eller regn. Tilsetting av løsemidler anbefales heller ikke, da dette reduserer tykkelsen på hvert strøk og øker risikoen for sprut, sig etc.

Hvis man må male i sterk vind eller ved høye temperaturer, kan 5-10% løsemiddel tilsettes. Vær alltid oppmerksom på værforholdene for å oppnå best mulig påføring og tørk. Bruk bare Jotun-tynnere, og les produktdatabladet nøye før bruk.

Hvordan male grunning og mellomstrøk - påføring
Påføring

Tips for vellykket grunning

 • Unngå å prime ved  svært høye eller lave temperaturer, i sterkt solskinn eller vind
 • Fukte bakken/gulvet for å unngå støv på maling som ikke har tørket
 • Rør godt i malingsspannet før og under påføring
 • Bruk løsemiddelbestandige pensler og ruller av høy kvalitet (mohair eller skum)
 • Vær oppmerksom på brukstid etter blanding av to-komponentprodukter
 • Kontroller anbefalt overmalingsintervall på produktdatabladet. Dette er ekstremt viktig ved bruk av to-komponentprodukte

Kilde: Jotun