Alron Dieseltilsetning

Nok til 300 liter diesel

Nok til 3000 liter diesel!

Som dieseltilsetning har Alron vært på markedet i over ti år og har blitt et begrep blant dieselfolk. Alron er elsket av både båt- og bilfolket som en problemløser og ikke minst pga. dens vedlikeholdende og forebyggende effekt.

Med Alron holder du drivstofforbruket like lavt som da motoren nylig var innkjørt.

Nullstill

PRODUKTBESKRIVELSE

Alron Dieseltilsetning er ingen «vanlig» kondensfjerner. Såkalte vanlige kondensfjernere kan være aggressive overfor motoren innsprøytings- og forgasserutstyr. Slik er det ikke med Alron. Alron dieseltilsetning virker rensende og smørende på de samme komponentene. Alron har overhodet ingen negative innvirkninger på diesel motoren.

Alron Dieseltilsetning «drenerer» vekk kondensvann.

Lufta inneholder fuktighet og denne fører til kondens i drivstofftanken. Du kan redusere problemet ved å tømme tanken fullstendig en gang i året, men etter en tid vil kondensen være der igjen. Når dette vannet kommer inn i brennstoffrør, dyser eller forgasser, er motorstopp et vanlig utfall. Med Alron binder du kondensvannet og driver det ut under forbrenningen uten at det har mulighet for å gi motorstopp. Ved å helle litt Alron på tanken ved hver fylling holder du drivstoffet «tørt» og unngår den vanligste årsaken til driftsstans.

Alron Dieseltilsetning motvirker bakterievekst i dieselolje.

Dersom bakterier får utvikle seg i tanken, vil de etter hvert tette filtere og dyser. Det er vann i dieselen som er bakteriens livsgrunnlag. Ved at Alron driver ut vannet og holder drivstoffet «tørt», fjernes selve grunnlaget for bakteriens liv. Dersom du allerede har fått bakterievekst i tanken er det et godt råd å få den rengjort. Når du deretter bruker foreskrevet mengde Alron ved hver fylling vil du effektivt hindre nye bakterieangrep.

Alron Dieseltilsetning er også fortreffelig til bensinmotoren.

Alle driftsmessige fordeler som Alron gir dieselmotoren, oppnår du også i bensinmotoren: Motvirking av kondens og korrosjon, renere forgasser og innsprøytingsutstyr, renere ventiler og forbrenningskamre, bedre allmenntilstand på motoren og mindre drivstofforbruk. Alron bruker du til alle typer motorer, med eller uten katalysator.

Alron Dieseltilsetning gir lavere forbruk

En motor i normal drift får belegg og sot på innsprøytings-/forgasserutstyr og ventiler. Derved øker drivstofforbruket. Alron diesel- og bensintilsetning motvirker dette, og du unngår samtidig en rekke andre problemer. Med Alron Dieseltilsetning holder du drivstofforbruket like lavt som da motoren nylig var innkjørt.

Alron Dieseltilsetning er et «grønt» produkt.

Med det menes at Alron sparer miljøet for unødige mengder uforbrent hydrokarboner og andre miljøfarlige gifter. Gjennom de gunstige virkningene  allerede nevnt ovenfor, fører Alron til en mer fullstendig forbrenning av drivstoffet og derved renere avgasser.

Alron dieseltilsetning på 10 sekunder

  • Motvirker sot- og koksdannelse i innsprøytningspumpe, forgasser, ventiler, gløderør, tennplugg, munnstykke og forbrenningskammer
  • Forhindrer voksutfelling
  • Forebygger kondens
  • Til bruk året rundt
  • Motvirker isdannelse
  • Smører og forebygger korrosjon
  • Alron diesel- og bensintilsetning kan brukes i alle typer forbrenningsmotorer, både diesel og bensin.
  • Høy konsentrasjon, 0,5 liter rekker til 300 liter drivstoff
  • Inneholder ingen biocider eller naftaløsninger som er skadelige for miljøet og er følgelig ikke brannfarlig
  • Svenskprodusert produkt med 30 år på markedet & Miljø- og kvalitetsserti sert produksjon iht. ISO 14001 og 9001

OMTALER

Det er ingen anmeldelser ennå.

Bli den første til å vurdere “Alron Dieseltilsetning”

Nullstill