RIB

Plast og gummibåter, også populært blir kalt RIB, krever spesielle hensyn både når det gjelder vask og beskyttelse.